De zoektocht
naar
een passende vorm

Een kerkgenootschap dat waarde hecht aan certificaten

Een kerkelijk certificaat. Dat is een document waar je zuinig op bent. Dat je wilt bewaren omdat het een geestelijk waarde vertegenwoordigt. Echt een eer om zoiets te mogen ontwerpen en te produceren.

600x600px Zaanstad Duif + tekst logo

Fase 1: Het begin (de klantenwens).
De vraag van de Kerk van de Nazarener in Zaanstad aan ons was: kunnen jullie de bestaande certificaten voor doop, lidmaatschap en het opdragen van kinderen een nieuw uiterlijk geven? Een kleurrijk gezicht waar je direct aan ziet dat het is uitgereikt ter gelegenheid van een vreugdevolle gebeurtenis.

Die vraag was een regelrechte uitdaging die we graag aannamen. Voor het begin van zo’n project is het nodig dat je een paar dingen goed op de rij zet.

In de eerste plaats moest het een waardig document worden. Wel kleurrijk zoals gevraagd, maar niet te bont waardoor het schreeuwerig zou overkomen.
In de tweede plaats zou het wenselijk zijn dat de certificaten duidelijk van elkaar zouden verschillen om vergissingen bij het overhandigen te kunnen voorkomen.

En ten derde baseerden we ons op een ontwerp dat in vierkleurendruk zou worden uitgevoerd. Steunkleuren zouden alleen maar sterk kostenverhogend werken, aangezien het bij deze opdracht naar alle waarschijnlijkheid om betrekkelijk kleine aantallen zou gaan.

Daarmee hadden we voor onszelf de randvoorwaarden van het ontwerp redelijk goed gedefinieerd, namelijk:

  • Het moest een waardig document worden;
  • De certificaten moesten onderling duidelijk verschillen;
  • De bijbehorende enveloppe moest dezelfde zijn voor alle certificaten;
  • Uitvoering in vierkleurendruk;
  • Zo mogelijk gelijktijdige productie voor alle bij het landelijk district aangesloten kerken.

Fase 2: Het ontwerp
De basis vormde een stockfoto met daarop gekleurde onscherpe lichten. Door verdere bewerking in een beeldbewerkingsprogramma ontstonden er vijf afbeeldingen met de basiskleuren groen, geel, blauw, paars en grijs. Elk certificaat kreeg in overleg nu een eigen kleur toebedeeld: Lidmaatschap kreeg de gele, Opdracht kreeg de groene en Doop kreeg de blauwe uitvoering.

Tot zover de nieuwe uitvoering van de voorzijde van het certificaat.

Bij de binnenzijde hielden we er rekening mee dat die moest worden beschreven. Dat hield in een keuze van een papiersoort die dit toeliet (glans of mat-glans aan de voorzijde en mat aan de binnenzijde). Bovendien mocht het kleurvlak aan de binnenzijde ook niet te donker zijn.

De Kerk van de Nazarener Zaanstad gebruikte een foto van haar kerkgebouw als een lichte tint binnenin. Verder ontstond er een algemene vorm, die een lichte tint van een voorzijde foto gebruikte.

900x600px Montage 5 BG-Foto's bewerkt

Na bewerking van de basisfoto in een beeldbewerkingsprogramma, bleef er de keus uit deze vijf kleuren over.

900x680px binnenzijdes

Een binnenzijde met de Kerk van de Nazarener Zaanstad op de achtergrond en een binnenzijde voor algemeen gebruik.

De buiten- en de binnenzijde van één van de certificaten van de Kerk van de Nazarener Vlaardingen.

De enveloppe was direct voor algemeen gebruik geschikt. Er werd aan de open zijde een stukje uitgestanst zodat het eenvoudiger was het certificaat te pakken. Daardoor werd ook zichtbaar welke kleur certificaat in de enveloppe zat. Om vingerafdrukken op zowel de enveloppe als de certificaten te voorkomen, werden deze na het drukken voorzien van een beschermende coating.

900x600px KvdN Ontwerp

Een overkoepelende basisenveloppe met daarbij behorend drie verschillende inschuif-certificaten.

Fase 3: Realisatie en uitzonderingen.
Zoals altijd geldt: “op elke regel zijn uitzonderingen”. Dat vraagt om een nadere uitleg.

Vrijwel alle bij het landelijk district aangesloten kerken kozen destijds tijdens de jaarvergadering voor het algemene ontwerp. Alleen Zaanstad en Vlaardingen wilden een eigen variant.

De variant van Zaanstad beschreven we al; daar staat aan de binnenzijde het eigen kerkgebouw afgebeeld. Maar de Kerk van de Nazarener Vlaardingen wilde álles anders. De enveloppe en de binnen- en buitenkant van de certificaten.

In overleg met hen werd er een andere illustratie voor de certificaten gekozen en ook de enveloppe moest worden aangepast. Vlaardingen voert namelijk haar eigen logo en gebruikt ook een eigen kleurengamma. De certificaten werden nu uitgevoerd in de volgende kleuren: Lidmaatschap kreeg blauw, Opdracht kreeg rood en Doop kreeg de groene uitvoering.

Afgebeeld zijn hier de algemene enveloppe en de enveloppe van Vlaardingen.