Net-even-andere-dagen

09 december 2021

Internationale Dag tegen Corruptie

(International Anti-Corruption Day)

De Algemene Vergadering van de VN heeft 9 december ingesteld als de Internationale Dag tegen Corruptie.

Bij corruptie denk je misschien niet direct aan Nederland, maar in de werkelijk komt corruptie overal voor. Niet alleen in de politiek, maar ook in het bedrijfsleven. Omkoping bij bijvoorbeeld voetbal wedstrijden. Omkoping is een vorm corruptie wat het meeste voorkomt. Om dit tegen te gaan zijn er regels bedacht. 9 december is de datum waarop internationale dag tegen corruptie gehouden wordt.

Corruptie betekent het misbruiken van macht., bijvoorbeeld een gunst verlenen voor smeergeld. In Nederland komt het eigenlijk niet voor maar in landen zoals Afrika of Azië komt het wel voor. De regering is daar zo corrupt en is oneerlijk, maar gunstig voor criminelen. Dit zijn dus genoeg redenen om een Anti-Corruptie dag uit te roepen. Uiteraard is dit al gedaan door de VN die bij dit soort onderwerpen altijd een dag uitroepen. Op internet is er genoeg over de internationale dag tegen corruptie te vinden en op de officiële website van de VN kan er alles over vinden. Hopelijk is deze website niet corrupt.

Zo geeft UND aan dat in Afrika alleen jaarlijks rond de $148 miljard USD verloren gaat aan corruptie en dat is jaarlijks ongeveer $1 triljoen USD.

Mensen zeggen vaak wel dat alles allemaal corrupt is maar wat voor vormen van corruptie bestaan er eigenlijk?

  •    Steekpenningen / smeergeld
  •    Kick back
  •    Faciliterende betalingen
  •    Afpersing en verduistering

Bij steekpenningen en smeergeld gaat het vaak om verborgen transacties om zaken gedaan te krijgen.

Kick back is een soort smeergeld dat wordt betaald aan invloedrijke personen binnen een organisatie of een bedrijf in ruil voor een voordeel. Denk bijvoorbeeld dat een voetbal club een scheidsrechter betaald om hun club een voordeel te geven denk bijvoorbeeld aan een strafschop. Over het algemeen wordt de vergoeding voorafgaande aan de deal overeengekomen. Het verschil met gewone omkoping is dat de vergoeding niet alleen naar de omgekochte persoon gaat maar vaak zowel naar de omkoper.

Dit zijn betalingen aan ambtenaren om bijvoorbeeld een soepele afhandeling te krijgen. Dit is ook strafbaar maar toch gebeurd het.

Ook verduistering en afpersing is een vorm van corruptie. Bij verduisteren gaat het om het stelen van goederen van een organisatie. Bij afpersing komt intimidatie, bedreiging of geld kijken. Vaak gebeurd dit in de drugswereld. Als mensen zover er in zitten wordt je bedreigd en moet je geld geven aan criminelen en als je dat niet doet gaan ze over op geweld.

Al deze vormen van corruptie zijn strafbaar en daar gaat het op deze dag om. Dit mag niemand overkomen en daar pleiten ze voor. Corruptie hoort niet op deze wereld.

Dag van de Vrachtwagenchauffeur

(Nederland/België)

Tijdens de ‘Dag van de Vrachtwagenchauffeur’ worden alle hardwerkende vrachtwagenchauffeurs van Nederland een keer in het zonnetje gezet. Jaarlijks op iedere tweede donderdag van december.

Er is op 12 december 2019 volop aandacht geweest voor onze hardwerkende mannen en vrouwen achter het stuur van de vrachtwagen. En terecht. Want zij verdienen het!

We zijn overdonderd door alle aandacht en publiciteit. Op megamasten langs de snelwegen, op Sky Radio, Radio 10, Radio 538, Veronica en Radio 2 en ook op tal van regionale radiozenders, in de dagbladen en op TV als items bij Hart van Nederland en het Jeugdjournaal.

En ook online waren heel veel activiteiten te zien! #DVC2019 is zelfs trending topic geweest. Gerard Ekdom van Radio 10 werd gekozen als meest populaire DJ onder vrachtwagenchauffeurs en ontving daarvoor een gouden trofee. Hij sprak daarom een persoonlijk radiospotje voor hen in dat gisteren werd uitgezonden. Het was immers niet zijn dag, maar vooral die van onze chauffeurs! En ook minister Cora van Nieuwenhuizen is het niet ontgaan. Ze bezocht Voerman Group in Den Haag en bedankte de chauffeurs in een blog.

In 2019 startte Nederland met “De Dag van de Vrachtwagenchauffeur”. Een fantastisch initiatief die we in België ook willen starten. Voor de editie 2020 gooide het coronavirus roet in het eten, maar in 2021 gaan we zeker opnieuw van start.

Internationale Dag ter Voorkoming van Genocide

(Genocide Prevention Day)
(International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime)

De Verenigde Naties hebben 9 december ingesteld als ‘Internationale Dag ter Voorkoming van Genocide’. Genocide (of volkerenmoord) is een misdrijf in het internationale recht en staat vaak gelijk aan massamoord van een specifieke groep. Officieel heet deze dag ‘Internationale Dag voor Herdenking en Waardigheid van Slachtoffers van Genocide en ter Voorkoming van dit Misdrijf’ .

De Verenigde Naties namen op 9 december 1948 het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide (kortweg Genocideverdrag of Genocide-Conventie) aan, waarin zij bevestigden dat genocide een internationaal misdrijf is en zich verbonden dit misdrijf te verhinderen en te bestraffen. In het verdrag wordt genocide gedefinieerd als: “een van de volgende handelingen, gepleegd met de bedoeling om een nationale, etnische, godsdienstige groep, dan wel een groep, behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen: het doden van leden van de groep; het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep; het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging; het nemen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen en het gewelddadig overbrengen van kinderen van de groep naar een andere groep.”

Het ontwerpverdrag was opgesteld door de Poolse jurist Raphael Lemkin, die als eerste in 1944 het begrip genocide had gedefinieerd. De misdrijven uit het genocideverdrag zijn in bijna ongewijzigde vorm opgenomen in de statuten van internationale strafhoven- en tribunalen, zoals het Internationaal Strafhof of het Joegoslavië-tribunaal.