OD-Pedia
Verklarende woordenlijst van
vakuitdrukkingen en begrippen…

Omdat onze (grafische) taal doorspekt is met vaktermen en uitdrukkingen die niet altijd voor iedereen duidelijk zijn, hebben we gemeend om aan deze site een verklarende woordenlijst – OD-Pedia – toe te voegen. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld en geoptimaliseerd.

 

…voor een beter begrip

Vaktaal is terminologie die eigen is aan een bepaald vak of beroep. In vaktaal gebruikt men vaktermen – bijvoorbeeld muziektermen als fortissimo (‘zeer hard’), en medische woorden als obesitas (‘zwaarlijvigheid’). Soms worden deze termen overgenomen in de algemene taal, als ze redelijk goed te begrijpen zijn voor mensen die niet ‘in het vak’ zitten.

Termen uit vaktaal/vakjargon worden mettertijd soms in de algemene taal overgenomen. Er komen bijvoorbeeld regelmatig begrippen uit ICT- en marketingjargon in het algemeen Nederlands terecht: KPI (key performance indicator), uitrollen (in een afzetmarkt verkrijgbaar maken), USP (unique sellingpoint), enzovoort.

(Grafische) woorden en uitdrukkingen

Er zijn 5 jargon in deze lijst die beginnen met de letter B.
BANNER
Een advertentie op een internet pagina. Meestal in de vorm van een tot klikken uitnodigend plaatje. In de eenvoudigste vorm komt de bezoeker na klikken op de banner terecht op een andere internet pagina met meer productinformatie. Internationaal zijn enkele standaard banner formaten afgesproken.

BEELDBEWERKING
(Digitale) beeldbewerking is het met software bewerken van afbeeldingen. Deze digitale afbeeldingen kunnen op een computer gemaakt zijn, gedigitaliseerd zijn of met een andere digitale bron gemaakt zijn. Ook wanneer er een afbeelding gescand is, wordt vaak naderhand met behulp van een grafisch programma de afbeelding bewerkt. De bewerking dient ervoor om het beeld te verbeteren, of om een artistieke bewerking toe te passen of om de aandacht meer op een bepaald onderdeel te richten. Behalve zichtbare wijzigingen zoals contrast, helderheid, gamma, afmeting e.d. kunnen ook onderliggende eigenschappen worden gewijzigd zoals het bestandsformaat en de bestandsgrootte. Ook kunnen afzonderlijke beeldelementen gewijzigd, verwijderd en/of toegevoegd worden. Hoewel dit ook beeldbewerking is wordt dit doorgaans beeldmanipulatie genoemd.

BEELDMANIPULATIE
Onder beeldmanipulatie wordt verstaan het aanbrengen van veranderingen in een afbeelding. Beeldmanipulatie vindt plaats na beeldbewerking. Het woord beeldmanipulatie wordt gericht gebruikt in de zin van het wijzigen, verwijderen of toevoegen van afzonderlijke beeldelementen in een bepaalde afbeelding. Beeldmanipulatie kan worden uitgevoerd met gespecialiseerde programma's als Adobe Photoshop of Paint Shop Pro. Het manipuleren van beelden wordt dan ook "fotoshoppen" genoemd, naar het programma Adobe Photoshop. Vroeger werden bijvoorbeeld tot persona non grata verklaarde hooggeplaatste personen weggeretoucheerd van officiële foto's. Ook in oorlogspropaganda werd hier wel gebruik van gemaakt. De Sovjetdictator Jozef Stalin liet in ongenade gevallen personen en politieke vijanden, zoals Trotski en Jezjov, van officiële foto's verwijderen.

BRAND (Engels)
Een BRAND is de Engelse term voor een naam, term, ontwerp, symbool of een ander kenmerk dat een goed of een dienst van een verkoper onderscheidt van dat van andere verkopers. Merken worden in zaken, marketing en reclame gebruikt voor herkenning en, belangrijker nog, om commerciële merkwaarde te creëren en op te slaan voor het betreffende object, ten voordele van de klanten van het merk, zijn eigenaren en aandeelhouders.

BRAND-AWARENESS (Engels)
Merkbekendheid (Brand-awareness) is de mate waarin klanten zich onder verschillende omstandigheden een merk kunnen herinneren of herkennen. Merkbekendheid is een belangrijke overweging bij consumentengedrag, advertentiebeheer en merkbeheer. Het vermogen van de consument om een merk te herkennen of te herinneren, staat centraal bij de besluitvorming over aankopen.


Voeg een jargon toe