OD-Pedia
Verklarende woordenlijst van
vakuitdrukkingen en begrippen…

Omdat onze (grafische) taal doorspekt is met vaktermen en uitdrukkingen die niet altijd voor iedereen duidelijk zijn, hebben we gemeend om aan deze site een verklarende woordenlijst – OD-Pedia – toe te voegen. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld en geoptimaliseerd.

 

…voor een beter begrip

Vaktaal is terminologie die eigen is aan een bepaald vak of beroep. In vaktaal gebruikt men vaktermen – bijvoorbeeld muziektermen als fortissimo (‘zeer hard’), en medische woorden als obesitas (‘zwaarlijvigheid’). Soms worden deze termen overgenomen in de algemene taal, als ze redelijk goed te begrijpen zijn voor mensen die niet ‘in het vak’ zitten.

Termen uit vaktaal/vakjargon worden mettertijd soms in de algemene taal overgenomen. Er komen bijvoorbeeld regelmatig begrippen uit ICT- en marketingjargon in het algemeen Nederlands terecht: KPI (key performance indicator), uitrollen (in een afzetmarkt verkrijgbaar maken), USP (unique sellingpoint), enzovoort.

(Grafische) woorden en uitdrukkingen

Er zijn 5 jargon in deze lijst die beginnen met de letter C.
CAMPAGNECONCEPT
Een campagneconcept is een middel om een specifiek product of een specifieke dienst onder de aandacht te brengen bij een bepaalde doelgroep. Een (creatief) campagneconcept gaat uit van een uitgedachte strategie naar een zichtbaar en duidelijk verhaal. Een concept vertaalt je hele boodschap naar een sterke, korte tekst en inspirerend beeld. Hoe sterker deze combinatie, hoe makkelijker het wordt het op verschillende manieren toe te passen.

COMMUNICATIEPLAN
Plan alle communicatiemiddelen te samen te bundelen om zo de communicatiedoelstellingen te realiseren.

COMMUNICATIETOOL
(Communicatie-instrument) Een onderneming heeft de beschikking over verschillende communicatie-instrumenten, die ze afhankelijk van de doelgroep, situatie en mogelijkheden aanwendt. Deze instrumenten, die we de communicatiemix of promotiemix noemen, zijn: 1) reclame; 2) persoonlijke verkoop; 3) sales promotion die het aanbod aantrekkelijker moet maken; 4) public relations.

CONCEPT
Een eerste ontwerp, van bijvoorbeeld een brief of ander document of een kunstwerk. Het woord is een leenwoord uit het Frans, in de betekenis van ‘ontwerp’. Nog verder terug in de betekenis van het Latijnse werkwoord concipere.

COPYWRITER
Degene, hetzij zelfstandig of in dienstverband, die vaak samen met een art director/ontwerper reclame/advertentie/promotiecampagnes bedenkt en daarvoor de teksten schrijft. Tekstschrijver in een creatief team van een reclamebureau.


Voeg een jargon toe