OD-Pedia
Verklarende woordenlijst van
vakuitdrukkingen en begrippen…

Omdat onze (grafische) taal doorspekt is met vaktermen en uitdrukkingen die niet altijd voor iedereen duidelijk zijn, hebben we gemeend om aan deze site een verklarende woordenlijst – OD-Pedia – toe te voegen. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld en geoptimaliseerd.

 

…voor een beter begrip

Vaktaal is terminologie die eigen is aan een bepaald vak of beroep. In vaktaal gebruikt men vaktermen – bijvoorbeeld muziektermen als fortissimo (‘zeer hard’), en medische woorden als obesitas (‘zwaarlijvigheid’). Soms worden deze termen overgenomen in de algemene taal, als ze redelijk goed te begrijpen zijn voor mensen die niet ‘in het vak’ zitten.

Termen uit vaktaal/vakjargon worden mettertijd soms in de algemene taal overgenomen. Er komen bijvoorbeeld regelmatig begrippen uit ICT- en marketingjargon in het algemeen Nederlands terecht: KPI (key performance indicator), uitrollen (in een afzetmarkt verkrijgbaar maken), USP (unique sellingpoint), enzovoort.

(Grafische) woorden en uitdrukkingen

Er zijn 2 jargon in deze lijst die beginnen met de letter H.
HOSTING
Hosting is het “onderdak bieden” aan een website. Elke website moet op een server staan die met het internet is verbonden. Ervoor zorgen dat deze server beheerd wordt en dat uw website bereikbaar is, heet “hosting”. Voor goede web-hosting is flink wat technische kennis vereist , vandaar dat uw website meestal door een daarin gespecialiseerd bedrijf wordt gehost.

HUISSTIJL
Engels Corporate Identity. De huisstijl van een organisatie of merk noemt men ook wel de corporate identity of de brand identity. De huisstijl omvat alle uitingen van een bedrijf, zoals de bedrijfsnaam of merknaam, logo, slogans, vormgeving van de website, drukwerk, bedrijfskleding, reclamespotjes, slides bij presentaties en ga zo maar door. Vaak ligt de huisstijl vast in huisstijlrichtlijnen om zo een consequent gebruik binnen de organisatie te waarborgen.


Voeg een jargon toe