OD-Pedia
Verklarende woordenlijst van
vakuitdrukkingen en begrippen…

Omdat onze (grafische) taal doorspekt is met vaktermen en uitdrukkingen die niet altijd voor iedereen duidelijk zijn, hebben we gemeend om aan deze site een verklarende woordenlijst – OD-Pedia – toe te voegen. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld en geoptimaliseerd.

 

…voor een beter begrip

Vaktaal is terminologie die eigen is aan een bepaald vak of beroep. In vaktaal gebruikt men vaktermen – bijvoorbeeld muziektermen als fortissimo (‘zeer hard’), en medische woorden als obesitas (‘zwaarlijvigheid’). Soms worden deze termen overgenomen in de algemene taal, als ze redelijk goed te begrijpen zijn voor mensen die niet ‘in het vak’ zitten.

Termen uit vaktaal/vakjargon worden mettertijd soms in de algemene taal overgenomen. Er komen bijvoorbeeld regelmatig begrippen uit ICT- en marketingjargon in het algemeen Nederlands terecht: KPI (key performance indicator), uitrollen (in een afzetmarkt verkrijgbaar maken), USP (unique sellingpoint), enzovoort.

(Grafische) woorden en uitdrukkingen

Er zijn 2 jargon in deze lijst die beginnen met de letter L.
LED-BILLBOARD
Een digitaal (LED) billboard is een billboard waarop digitale afbeeldingen worden weergegeven die elke paar seconden door een computer worden gewijzigd. Digitale reclameborden worden voornamelijk gebruikt voor reclame, maar ze kunnen ook voor openbare doeleinden dienen.

LOGO
Een logo is een beeldmerk van een product of organisatie dat wordt ingezet voor de herkenbaarheid van het merk in communicatie-uitingen. Een logo kan een zuiver grafisch symbool zijn, bestaan uit tekst die op een onderscheidende manier is opgemaakt, of een combinatie van beide. Een logo is een belangrijk onderdeel van de huisstijl van een bedrijf, merk of instelling.


Voeg een jargon toe