OD-Pedia
Verklarende woordenlijst van
vakuitdrukkingen en begrippen…

Omdat onze (grafische) taal doorspekt is met vaktermen en uitdrukkingen die niet altijd voor iedereen duidelijk zijn, hebben we gemeend om aan deze site een verklarende woordenlijst – OD-Pedia – toe te voegen. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld en geoptimaliseerd.

 

…voor een beter begrip

Vaktaal is terminologie die eigen is aan een bepaald vak of beroep. In vaktaal gebruikt men vaktermen – bijvoorbeeld muziektermen als fortissimo (‘zeer hard’), en medische woorden als obesitas (‘zwaarlijvigheid’). Soms worden deze termen overgenomen in de algemene taal, als ze redelijk goed te begrijpen zijn voor mensen die niet ‘in het vak’ zitten.

Termen uit vaktaal/vakjargon worden mettertijd soms in de algemene taal overgenomen. Er komen bijvoorbeeld regelmatig begrippen uit ICT- en marketingjargon in het algemeen Nederlands terecht: KPI (key performance indicator), uitrollen (in een afzetmarkt verkrijgbaar maken), USP (unique sellingpoint), enzovoort.

(Grafische) woorden en uitdrukkingen

Er zijn 5 jargon in deze lijst die beginnen met de letter M.
MARKETINGMIX
De Marketingmix, soms marketing instrumentenmix genoemd, is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketing strategie. Het gebruik van elk van deze instrumenten en hun onderlinge wisselwerking is onder andere afhankelijk van de doelstellingen, de markt, de doelgroep en de concurrentie. Oorspronkelijk onderscheidde men 4 marketing instrumenten, later is dit aantal uitgebreid om aan vermeende tekortkomingen tegemoet te komen of om nadruk te leggen op nieuwe inzichten. Het optimaliseren van de marketingmix wordt vaak gezien als de voornaamste verantwoordelijkheid van de marketingfunctie in een organisatie. Door de juiste combinatie van de vier (of meer) P’s te vinden kunnen marketeers de effectiviteit en het bedrijfsresultaat verbeteren.

MARKETINGPLAN
Uitkomst van het marketing planningsproces, meestal in de vorm van een actieplan. Schetsmatig zijn binnen het marketing planningsproces voor een bepaald product de volgende fases te onderscheiden: 1) analyse van de omgeving; 2) bepaling van de doelstellingen; 3) opstellen van de marketingstrategie; 4) opstellen van een marketingactieplan; 5) uitvoering en controle.

MARKETINGSTRATEGIE
Een bewust gerichte, onderling gecoördineerde hantering van de marketing instrumenten ter realisering van de marketing doelstellingen. De marketing strategie bestaat uit gecoördineerde beslissingen ten aanzien van 1) bepaling van de doelgroepen; 2) bepaling van de marketing mix; 3) bepaling van het budget.

MEDIA
Alles wat dient tot overdracht van informatie. Middelen om informatie over te dragen: radio, tv, pers, internet enz. De media hebben erover bericht; Nieuwe media digitale; massamedia; sociale media websites waarmee mensen een netwerk van contactpersonen kunnen opbouwen.

MERKENSTRATEGIE
Hieronder vallen strategische merkbeslissingen zoals: de keuze van al of niet een merknaam; de keuze tussen individuele merken of een familiemerk; de keuze van één of meerdere merken voor verschillende varianten van een product; toevoeging van submerken aan een product.


Voeg een jargon toe