voorbeelden
uit de praktijk

Eindproducten komen niet zómaar uit de lucht vallen

In de loop der jaren ontwikkelde Oosterveld Design haar eigen methode om klantenwensen te vertalen naar producten. Wij proberen ons tijdens het eerste gesprek met een klant zo goed mogelijk in te leven in zijn of haar wensen. En ook wat de klant er mee beoogt te bereiken.

Voorbeelden
Om u een indruk te geven hoe zo’n project verloopt, staan er hiernaast een aantal projecten opgesomd. 
We hebben daarbij geprobeerd een zo divers mogelijk beeld te schetsen qua soorten projecten en branches.

Enkele randopmerkingen rondom onze aanpak
Uit de praktijk blijkt dat onze manier van werken de mogelijkheid biedt om met kleine en duidelijke stappen naar een specifiek eindresultaat toe te werken. Deze manier van werken is gebaseerd op vijf aspecten: de financiële middelen, de organisatie van het project, de productietijd, de beoogde kwaliteit en de gewenste informatie.

Deze OD-Infographic toont de verschillende stappen van een proces.

Het proces
Onze werkwijze is een volgorde van stappen die hieronder kort worden toegelicht.

 • Stap 1
  Kennismaking tussen Oosterveld Design en de klant
  Daarna aan de slag met de wensen van de klant.
 • Stap 2
  Op basis van de kennismaking en de in kaart gebrachte wensen ontstaan de eerste ideeën. Dit een fase van het proces waarbij (markt)onderzoek of een Quickscan van de huidige communicatiemiddelen worden uitgevoerd.
 • Stap 3
  Onderzoeksresultaten en de eerste ideeën worden verder uitgewerkt en aan de klant gepresenteerd in een tussentijdse evaluatie. Het is noodzakelijk om te weten of we op één lijn zitten en of er eventueel moet worden bijgestuurd.
 • Stap 4
  De concepten krijgen verder vorm en worden uitgewerkt. De klant blijft door middel van rapportages op de hoogte van de procesvoortgang.
 • Stap 5
  Alle puntjes op de i. Zijn er nog wijzigingen dan worden die doorgevoerd alvorens een logo of ontwerp definitief wordt.
 • Stap 6
  Evaluatie van het project en proces. En de mogelijkheid om samen met de klant vooruit te kijken naar een vervolg of 2e fase in het project.