ons privacybeleid

Oosterveld Design respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld overeenkomstig de nieuwe Europese  Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 Mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij Oosterveld Design hiertoe wettelijk verplicht is.

uw privacy is bij ons in goede handen

875x762px Privacyverklaring
Om u bij het bezoek aan de website van Oosterveld Design te kunnen “herkennen” maken wij gebruik van z.g.n. ‘cookies’. Deze gebruiken wij slechts voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website.

De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde (anonieme) informatie wordt alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Indien u uw gegevens wilt inzien of wilt corrigeren, meldt dit dan middels een e-mailbericht aan de beheerder van deze website.

Oosterveld Design behoudt zich het recht voor dit privacy statement zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Het door ons gehanteerde privacybeleid is in overeenstemming met de Europese richtlijnen.

U kunt op Privacyverklaring klikken om het PDF-bestand met ons privacybeleid in te zien of te downloaden.

Datum laatste wijziging: 12-01-2021