De Praktijk
van verdriet, troost en rouwverwerking

Een ontwerpproject waarbij rouwverwerking een gezicht kreeg…

Hoe een vraag naar visitekaartjes op een schoolplein van een basisschool kan uitmonden in een complete huisstijl voor een zeer betrokken bedrijf.

Fase 1: Het begin (de klantenwens).
Hoe geef je rouwverwerking bij kinderen en jeugdig volwassenen vorm? En wel zo dat het absoluut niet zwaarmoedig en triest overkomt. Ga daar maar aanstaan. Een ontwerp voor een kapper of een groenteboer, ja daar kun je je bijna geen builen aan vallen, maar dit? Daar moeten alle registers voor open.

De allereerste vraag betrof het fabriceren van een visitekaartje. Gelukkig begreep de klant dat zoiets toch meer met zich meebracht dan het drukken van een naam, een beroep en een ades op een stukje papier. Het totale beeld moest vertrouwen uitstralen en daar vormde alles een onderdeel van. Het bedrijfslogo, de kleurkeuze, de begeleidende documentatie, kortom alles!

Samen probeer je dan in een aantal praatsessies tot een gewenst idee te komen dat de gedachte achter het bedrijf zal ondersteunen en versterken. De daarbij behorende documentatie – die op daartoe geschikte plekken zal worden neergelegd – moet uitnodigen het op te pakken, door te kijken en mee te nemen.

De kleurenpotlood tekening van de klant die mede aan de basis van het logo stond.

Fase 2: Het logo.
Zoals al genoemd moest elk beeld van somberheid worden vermeden. Kleuren zoals zwart, grijs en paars vielen daarom al bij voorbaat af. Het streven moest zijn een beeld te creëren dat zowel tieners als jonge kinderen zou aanspreken.

Vanuit ons ontwerpers-standpunt kwam al snel een beeld naar voren van een troostende arm om de schouder. De silhouet-tekening van de arm om de schouder pasten we zo aan dat er de letter “W” in de tekening ontstond.

De opdrachtgever had een tekening gemaakt van een strand met mensen die over de zee naar de horizon keken.

Deze potloodtekening, samen met het silhouet van de arm om de schouder, vormde het basisidee voor het logo en de te gebruiken kleuren geel, groen en blauw.

Het zwierige lettertype Market Pro voor de bedrijfsnaam maakte het logo compleet. De keuze voor dit lettertype kwam ook weer voort uit de wens om somberheid te voorkomen.

De samenstellende delen van het logo.

De verschillende onderdelen van de huisstijl bij elkaar op één afbeelding.

Fase 3: Bijkomende vormelementen.
Een bijkomend opvallend element van de vormgeving is het gebruik van iconen bij de adresgegevens, de financiële gegevens en de wettelijke gegevens (KvK-nummer,
Btw-nummer) op het brief- en factuurpapier. Alle negen iconen staan hieronder afgebeeld.

600x450px Iconen Ulla Wolters-5

Fase 4: Implementatie.
Zoals voor ons gebruikelijk verzamelden we alle gegevens van de huisstijl en zetten deze in het huisstijl handboek. Logogegevens, kleursamenstellingen, gebruikte, lettertypes, vervaardigd drukwerk zoals briefpapier, facturen, visitekaartjes, stickers en de bedrijfsfolder, alles is compleet met voorbeeld in het handboek terug te vinden.

Fase 5: De website.
De restyling van de bestaande website gebeurde in eigen beheer. Wel hebben we de opdrachtgever voorzien van de benodigde stockfoto’s voor de invulling ervan.