De Praktijk
van de schoonheidssalon

Huisstijl voor een schoonheidssalon

Fase 1: Het begin (de klantenwens).
Vele pedicures en schoonheidssalons sluiten ze zich aan bij een branche-organisatie. Deze ondersteunt ze met allerlei faciliteiten, zoals bijvoorbeeld het voeren van landelijke reclamecampagnes, het aanbieden van cursussen en workshops, maar ook lezingen en een volledige databank vol met vragen en antwoorden.

Naast de voordelen zijn er natuurlijk ook nadelen. Zo vond onze klant  het een (groot) nadeel dat de website die de branche-organisatie voor haar salon bood te veel met een eenheids-sausje was overgoten. Ze kreeg hierdoor het gevoel zich onvoldoende te kunnen profileren.

Daarom was de noodzakelijke eerste stap in het proces de ontwikkeling van een eigen bedrijfslogo voor een betere herkenbaarheid.

Fase 2: Het logo.
Zeker voor een schoonheidssalon is het noodzakelijk om eerst te onderzoeken naar mogelijke identieke namen en logo’s uit de betreffende beroepsgroep. Een eigen logo moet immers uniek zijn. Dat is dé eerste voorwaarde.
De uitkomst verzamelden we in een uitgebreid verslag. Hierin presenteerden we ook de eerste voorstellen voor een nieuw logo.

Na drie bespreekrondes lag de vorm vast. Een voorbeeld van de metamorfose van de eerste ontwerpen naar de definitieve vorm is hieronder afgebeeld.

Naast een logo werd tegelijkertijd een complete huisstijl ontwikkeld. Hoe ziet het visitekaartje er uit, de spaarkaart, de prijslijst, kortom alle communicatiemiddelen waarmee de onderneemster zich wilde presenteren.

Een compilatie van enkele van de voorgestelde logo-ideeën uit de eerste overlegronde. De klant gaf aan door te willen gaan met een profiel-silhouet, hetgeen daarna verder werd uitgewerkt. In de volgende fase werden ook de huisstijlkleuren (blauw en bruin) verder vastgelegd.

Fase 3: De Huisstijl
De mogelijkheden van de huisstijl waren in de vorige fase van het ontwerp van het logo al aan de orde gekomen en vastgelegd in het huisstijlhandboek.

Daarin zijn de gebruikte logo’s met bijbehorende groottes en toepassingen, de gebruikte kleuren (vermeld in Pantone, RGB, CMGZ en HEX-kleurcoderingen) en de verschillende toepassingsvormen uitgebreid beschreven.

Door het volgen van deze specifieke huisstijl richtlijnen bij interne en externe communicatie ontstaat er een herkenbare en eenduidige uitstraling.

Fase 4: De website
De website; daar was het eigenlijk allemaal om begonnen. Maar voor we daar op ingaan, moeten we even terug naar de ontwerpfase. Daar legden we ons vast op een bepaalde foto als beelddrager voor de communicatie; we kozen de lettertypes waarmee we ons wilden presenteren en legden ook de huisstijlkleuren vast.

Al het drukwerk, zoals hiernaast afgebeeld, voerden we uit in een duotoon van zwart en blauw. Toch bleek bij het opzetten van de website dat de zwart-blauwe duotoon op het beeldscherm te koud overkwam. Er was een warmere entree van de website nodig. In het licht van deze noodzaak kozen we de fullcolour uitvoering van de beelddrager.

Fase 5: De overige eindproducten
Behalve het visitekaartje ontwierpen we een cadeaubon, een prijslijst en een spaarkaart met bijbehorende stempel. Samen met de website vormen al deze communicatiedragers een uniform uniek beeld van deze schoonheidssalon.